Welzijn op Recept

De tijden die achter ons liggen zijn lastig en ingewikkeld geweest voor veel mensen en hebben zeker niet bijgedragen aan een gevoel van welbevinden. Door alle maatregelen zijn mensen vereenzaamd of zijn er problemen ontstaan op sociaal vlak.

Op 18 mei is de pilot gestart van het project: ‘Welzijn op Recept’. Een eigentijds en vernieuwend initiatief van de gemeente Schagen samen de 5 huisartsenpraktijken in voormalige Zijperpolder. Door maatwerk te bieden kunnen inwoners samen met de huisarts zoeken naar een laagdrempelige en beter passende oplossing dan medicijnen of zorgtrajecten. Samen met de huisarts, praktijkondersteuner GGZ of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) zoeken naar oplossingen waar je (weer) blij van wordt.

Samen met u kunnen we kijken of doorverwijzen naar de welzijnscoach waardevol is. Deze coach gaat samen met u op zoek naar passende oplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld passende activiteiten in de buurt, die aansluiten bij uw interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een welzijnsrecept hebben ontvangen een toename hebben ervaren in eigen kracht, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale contacten. Verder geven ze aan een betere gezondheid te ervaren.

Mocht u denken: dit is wat voor mij, neemt u dan contact op met de huisartsenpraktijk. Samen met u maken we de verwijzing naar de welzijnscoach in orde.

Scroll naar boven