Informatie

Heeft u vragen over bepaalde (medische) onderwerpen? Bent u op zoek naar antwoorden, hulp of tips? Dan gaat deze pagina u verder helpen. Hier vindt u links naar veel gezochte websites en documentatie vol (medische) informatie.  

Thuisarts.nl

Bent u op zoek naar betrouwbare en onafhankelijke medische informatie? Bent u op zoek naar antwoorden over uw gezondheid? Of heeft u vragen over bepaalde ziekten? Dan verwijzen wij u graag door naar thuisarts.nl.

Deze website maakt gebruik van wetenschappelijke richtlijnen en wordt gemaakt door het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).

Apotheek.nl

Bent u op zoek naar betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicatie? Bent u op zoek naar antwoorden over uw medicijnen? Dan verwijzen wij u graag door naar apotheek.nl.

Deze website biedt begrijpelijke medicijninfo voor iedereen. De uitleg is bewust praktisch en eenvoudig met als doel dat iedereen weet hoe medicijnen op de juiste wijze te gebruiken.

Inzage in uw medische dossier

Iedereen heeft toegang tot zijn of haar eigen medische dossier. Dit is bij wet zo bepaald. Zo heeft u namelijk meer inzicht in uw eigen gezondheid en bent u beter geïnformeerd. Bovendien kunt u op deze wijze wanneer het u uitkomt al uw eigen medische gegevens op uw gemak en in alle rust bekijken.

De gegevens die in uw medisch dossier staan, zijn de gegevens zoals bekend bij de huisarts. Bijvoorbeeld uw behandelde klachten, voorgeschreven medicijnen, overgevoeligheden, allergieën, uitslagen, metingen van bloedruk en
huisartsbezoeken.  

Via een app op uw telefoon of via uw eigen computer logt u met een eigen account eenvoudig in, in de beveiligde patiëntenomgeving van uw huisarts.

Meer informatie over de inzage in uw online dossier vindt u op thuisarts.nl.

Patiëntenomgeving

Onze digitale patiëntenomgeving biedt u de mogelijkheid om diverse medische zaken, 7 dagen per week, 24 uur per dag, online te regelen.  Zo kunt u afspraken maken, herhaalrecepten bestellen, heeft u inzage in uitslagen van onderzoeken en kunt u (niet dringende) vragen stellen aan de huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner.

Via een app op uw telefoon of via uw eigen computer logt u met een eigen account eenvoudig in, in de beveiligde patiëntenomgeving van uw huisarts.

Instructiefilmpjes over het gebruik van het patiënten portaal.

Folder over het patiënten portaal.

Thuismetingen

Steeds meer mensen verrichten thuis zelf controles, zogeheten thuismetingen. Zeker bij de bloeddruk blijken deze metingen vaak zeer waardevol.
U kunt uw thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of glucosewaarden doorgeven aan uw zorgverlener.

Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Ga dan naar de patiëntenomgeving. Wanneer u een Bericht aanmaakt kunt u daar u uw gegevens aan ons doorgeven, of in de tekst of als bijlage.

Voor mensen met diabetes is er een mogelijkheid om de glucosewaarden via een speciale glucosemeter (Freestyle Libre) aan ons door te geven via https://libreview.com/
Neem hiervoor contact op met de praktijkondersteuner van uw praktijk.

De praktijk beschikt over een aantal saturatiemeters die uitgeleend kunnen worden. Na het doormaken van corona of bij COPD kan het handig zijn om het zuurstofgehalte van het bloed te monitoren. U kunt dan een saturatiemeter in bruikleen krijgen. De huisarts bepaalt of dit wenselijk of noodzakelijk is.

Wilt u weten of u uw bloeddruk thuis goed meet? Thuisarts heeft hiervoor een protocol gemaakt, klikt u hier om dit protocol in te zien. 

Telemonitoring

Alle praktijken van de Zijper Huisartsen bieden de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:

  • 24-uurs bloeddrukmeting
  • holter-ecg om de elektrische activiteit van het hart te meten
  • slaapregistratie om vast te stellen of er sprake is van slaapapneu

Huidafwijkingen

U kunt thuis zelf een foto maken en deze foto doorsturen als bijlagen bij een Bericht, u ontvangt dan binnen 2 werkdagen een reactie van de huisarts.

Scroll naar boven